almannavarnir.is   
VIÐ VINNUM Á ÓVISSUSTIGI Í HEIMSFARALDRI INFLÚENSU
Almannavarnir
    Skipulag almannavarna
    Skipurit almannavarna
    Almannavarnanefndir
    Lög og reglugerðir
    Alþjóðlegt merki
    Merki almannavarnadeildar
    Sagan
Almannavarnadeild RLS
    Hlutverk og verkefni
    Samhæfingarstöðin
    Þjónustumiðstöð
    Skipurit embættisins
    Starfsmenn deildarinnar
Áhættuskoðun
    Umdæmin og áhættuskoðun
    Almannavarnahringrásin
Náttúruvá
    Eldgos
        Forvarnir almennt
        Viðbrögð almennt
        Katla
            Katla - Austur hluti
                Áhættugreining
            Katla - Vestur hluti
                Hættumat
        Hekla
            Áhrif eldgosa á skepnur
        Eyjafjallajökull
        Grímsvötn
        Eldgos frá 1902- 2011
    Eldingar
        Eldingavari
    Fárviðri, kuldi og sjávarflóð
        Forvarnir
        Viðbrögð
    Jarðskjálftar
        Forvarnir
        Viðbrögð
        Eftir jarðskjálfta
        Þjónustumiðstöð vegna jarðskjálfta
        Spurningar og svör
    Snjóflóð
        Forvarnir
        Viðbrögð
    Jökulhlaup
    Aurskriður
        Forvarnir
        Viðbrögð
    Flóðbylgjur
Forvarnir og viðbrögð
    Almennar leiðbeiningar
        Forvarnir
        Viðbrögð
    Eldsvoði
    Heimilisáætlun
    Fyrirtæki - Einkavarnaáætlun
    Rýming - brottflutningur
    Útvarp
    Fjöldahjálparstöðvar
    Viðbrögð fyrir skepnur og gæludýr
Stjórnun aðgerða
    SÁBF
    Vettvangsstjórnun
    Aðgerðastjórnun
Viðbragðsáætlanir
    Séráætlanir
        Flugslysaáætlun Keflavík
        Flugslysaáætlun Reykjavík
        Flugslysaáætlun Akureyri
        Flugslysaáætlun Bakka
        Flugslysaáætlun Bíldudalur
        Flugslysaáætlun Egilsstaðir
        Flugslysaáætlun Gjögur
        Flugslysaáætlun Grímsey
        Flugslysaáætlun Húsavíkurflugflugvöllur
        Flugslysaáætlun Höfn
        Flugslysaáætlun Ísafjörður
        Flugslysaáætlun Sauðárkrókur
        Flugslysaáætlun Vestmannaeyja
        Flugslysaáætlun Vopnafjörður
        Flugslysaáætlun Þingeyri
        Flugslysaáætlun Þórshöfn
        Hvalfjarðargöng
        Hálslón - stíflurof
        Viðbragðsáætlun - hópslys á Húsavík - hvalaskoðunarbátar og önnu
        Viðbragðsáætlun vegna hópslysa - Eskifjörður
        Viðbragðsáætlun - hópslys í Húnaþingi
        Viðbragðsáætlun vegna gróðurelda í Skorradal
        Viðbragðsáætlun Mýrdalsjökull
        Viðbragðsáætlun Eyjafjallajökull
        Viðbragðsáætlun vegna jarðskjálfta í Þingeyjarsýslu
    Neyðarskipulag
    Almannavarnastig
        Umfang almannavarnaviðbragða
        Forgangur viðbragða
    Einkavarnir
Æfingar
    Undirbúningur æfinga
    Flugslysaæfingar
        Akureyri 2005
    Herjólfur - skrifborðsæfing 2013
    Hópslys - Blönduós 2011
    Hópslys - Eskifjörður 2011
    Sjóslys á Skjálfanda 2012
    Katla - Bergrisinn 2006
    Hvalfjörður 2005
    Seyðisfjörður 2005
    NORDRED
Heilbrigðismál
    Áfallahjálp og almannavarnir
        Skipulag áfallahjálpar á Íslandi
        Fræðsludagur 22. feb. 2013
        Fræðsludagur 17. feb 2012
        Ráðstefna 14. október 2010
        Greinar um áfallahjálp
    Heimsfaraldur inflúensu
        Landsáætlun um heimsfaraldur
            Undirritun áætlunar
        Svæðisáætlanir inflúensu
        Áætlanir fyrirtækja og stofnana
        Stöðuskýrslur stýrihóps
    Greiningasveitir heilbrigðisstofnana
    Viðbragðsáætlanir heilbrigðisstofnana
    Bráðaflokkun og áverkamat
    Kennsluefni - bráðaflokkun
Alþjóðasamskipti
    Sameinuðu Þjóðirnar
    NATO
    NORDRED
    ESB
        Sérfræðingaskipti
    Áætlanir í almannavörnum
        Sérfræðingaskipti
    Samstarfsverkefni
        Co-Safe verkefnið
        ERGO- verkefnið
        FutureVolc
Útgefið efni
Börnin og almannavarnir
    Alvar og Alvör
    Áhrif áfalla á börn
    Tenglar fyrir börn
Fréttabréf AVD
Kennsluefni
    Viðbrögð við jarðskjálftum
    Bráðaflokkun og áverkamat
Greinar
Eyðublöð
Myndir úr starfinu
    Vettvangsferð um Suðurland
    Fundir með almannavarnanefndum
    Leiðangur með TF SIF
    Vinnufundur áætlana heilbrigðisstofnana
    Áhættuskoðun
    Vettvangsferð til Keflavíkurflugvallar
    Við Múlakvísl
Myndir frá eldgosum
ELDGOS Í EYJAFJALLAJÖKLI
    Stöðuskýrslur
    Fróðleikur og leiðbeiningar vegna eldgoss
        Leiðbeiningar um akstur í ösku
        Áhrif ösku á gróður
        Flúor - útskolun og viðbrögð
GRÍMSVÖTN
    Stöðuskýrslur
    Fréttatilkynningar
    Leiðbeiningar - Öskumistur
    Um öskufall
    Svifryk og skyggni
POLSKI

Skúlagata 21 | 101 Reykjavík | S:444 2500 | Fax: 562 2665 |
Netfang:almannavarnir[hja]rls.is