Forvarnir   

Forvarnir fyrir snjóflóð

[Yfirlýst hættusvæði]         [Ferðir í fjalllendi - Mat á hættu]        [Ferðir í fjalllendi - Leiðarval] 

Yfirlýst hættusvæði

Viðbúnaður og rýmingaráætlanir:  Alls hafa verið gerðar viðbragðs- og rýmingaráætlanir fyrir 16 þéttbýlisstaði á landinu.
Reitarskipt rýmingarkort í helstu bæjarfélögum þar sem skilgreind hætta hefur verið metin vegna snjóflóða; Ólafsvík, Patreksfjörður, Tálknafjörður, Bíldudalur, Þingeyri Flateyri, Suðureyri, Bolungarvík, Ísafjörður, Súðavík, Siglufjörður, Ólafsfjörður, Seyðisfjörður, Neskaupstaður, Eskifjörður, Fáskrúðsfjörður. Þá hefur einnig verið ger hættumat fyrir Drangsnes, Akureyri, Kirkjubæjarklaustur og Vík í Mýrdal.

Veðurstofa Íslands og snjóflóðaathugunarmenn fylgjast með snjóflóðahættu í byggð.  Ef snjóflóðahætta skapast skal fólk yfirgefa hættusvæðið í samræmi við gefin fyrirmæli.  Sjá rýming / brottflutningur

Ef það er ekki mögulegt verður öryggi best tryggt með eftirtöldum aðgerðum:

Forðist að vera utandyra
Gætið þess að vera sem minnst utandyra og alls ekki í fjalllendi.
 
Dvalarstaður öryggisráðstafanir
Dveljið þeim megin í húsinu sem snýr undan fjallshlíðinni. Gluggum og millihurðum skal tryggilega lokað. Setjið hlera fyrir þá glugga sem að fjallinu snúa.

Kjallarar
Dveljið ekki í kjöllurum húsa nema þeir séu alveg niðurgrafnir og með steyptri loftplötu.

Stöðutilkynningar
Þeir sem búa eða dvelja afskekkt komi á síma- eða talstöðvasambandi við aðila utan hættusvæðis og láti heyra frá sér reglulega.

Ef lögreglustjóri gefur út fyrirmæli um rýmingu er íbúum skylt að rýma hús sín.  Almannavarnir í héraði opna fjöldahjálparstöð og halda skráningu um dvalarstaði fólks þar til því er heimilt að fara til síns heima. 
 

Ferðir í fjalllendi - Mat á hættu.  Flest hættuleg snjóflóð falla í hríðarveðri, þegar skafrenningur er viðvarandi og snjókoma er meiri en 20 cm. á sólarhring. Veðurstofa Íslands  [www.vedur.is]

Veðurspá
Leggið ekki í fjallaferðir þegar spáð er stórhríð.  Fylgist vel með veðurspá og viðvörunum.

Hættutímabil
Snjóflóðahætta helst venjulega í 3 daga eftir að hríð slotar en enn lengur sé kalt í veðri. 

Snjóflóðahætta 
Hætta er á ferðum þegar brestir heyrast í snjóþekju, sprungur sjást og snjóboltar eða spýjur falla.  Hugið að styrk snjóþekjunnar.  Þótt yfirborðið virðist traust geta veikburða lög leynst undir því.  Hlýindi, sólbráð eða regn á snjó geta valdið snjóflóðahættu.  Varist svæði þar sem snjór er svo votur að hann skvettist undan skíðum.  

 

Ferðir í fjalllendi - Leiðarval

Forðist brattar brekkur
Forðist allar brekkur og gil með yfir 30° halla (bröttustu skíðabrekkur).

Varist að skera fjallshlíðar
Þegar ferðast er í fjalllendi þar sem hætta er á snjóflóði, á vélknúnum ökutækjum, snjóbrettum, skíðum og þess háttar, skal varast að skera þvert á fjallshlíðar og taka óþarfa beygjur þegar farið er niður varasamar hlíðar því það getur komið snjóflóði af stað. 

Öruggustu leiðirnar
Öruggustu gönguleiðirnar eru á hryggjum og áveðurs í hlíðum.  Þræðið svæði þar sem snjór er grynnstur og þið sjáið nibbur standa upp úr.  Ferðist eftir dalbotni frekar en í brekkukverkinni.  Snjóflóðadeild Veðurstofu Íslands [www.vedur.is]

Að lenda í snjóflóði eða að sjá einhvern lenda í snjóflóði - Viðbrögð


 

Til baka

Skúlagata 21 | 101 Reykjavík | S:444 2500 | Fax: 562 2665 |
Netfang:almannavarnir[hja]rls.is